Speed of light (2010)

charcoal drawing animation, HD video 5:19 min, music: Terry Riley, sound design: Johanna Storm
hiilipiirrosanimaatio, HD video 5:19 min, musiikki: Terry Riley, äänisuunnittelu: Johanna Storm

Salla_Myllyla_Speed_of_Light_2010

The animation depicts the movement of light and shadow in two realities: in a charcoal drawing of a landscape and in the studio where the drawing is being made. In both of them, we see how sunlight moves around during a day.

Animaatio kuvaa valon ja varjon liikkeitä kahdessa todellisuudessa: maisemaa esittävässä hiilipiirustuksessa ja työhuoneella, jossa piirustus on tekeillä. Molemmissa nähdään auringon kierto päivän aikana.