Season room / Vuodenaikahuone (2021)

site-specific video installation, Hietsu Beach Pavilion, Helsinki, August 2021
4-channel HD video, silent, 11:30 min

paikkasidonnainen videoinstallaatio, Hietsun paviljonki, Helsinki, elokuu 2021
4-kanavainen HD video, äänetön, 11:30 min

The site-specific video installation takes a look at the Hietaranta Beach by using the pavilion building as a viewpoint and frame. Time series filmed from winter to summer 2021 through the window grid of the building were projected on the same windows. The video installation could be viewed in the pavilion during the day, and when it is dark, it could be viewed also on the beach.

Paikkasidonnainen videoinstallaatio tarkastelee Hietsua käyttäen paviljonkirakennusta kuvakulmana ja kehyksenä. Paviljongin ikkunaruudukon läpi talvesta kesään 2021 kuvatut aikasarjat projisoitiin samoihin ikkunoihin, joiden läpi ne on kuvattu. Videoteos oli nähtävissä päiväsaikaan näyttelytilassa, pimeän aikaan myös rannalta käsin.


Installation view, interior


Installation view, interior (detail)


Installation view, interior


Installation view, exterior