Streetscape / Katutila (2018)

site specific installation, B-galleria, Turku, September-October 2018
2-channel HD video, silent, 7 min

paikkasidonnainen installaatio, B-galleria, Turku, syys-lokakuu 2018
2-kanavainen HD video, äänetön, 7 min

The site specific video installation takes a streetscape of Aninkaistenkatu in Turku as its starting point. In May 2018 I filmed the view from the two windows of B-galleria using time-lapse photography. The resulting 2-channel video is projected on the windows through which it was filmed. In the nighttime the installation is also visible from the street.

Paikkasidonnaisen installaation lähtökohtana on katunäkymä Turun Aninkaistenkadulle. Kuvasin aikasarjoja näkymästä B-gallerian kahdesta ikkunasta käsin yhtenä toukokuun päivänä 2018. Teos esitetään projisoituna näihin samoihin ikkunoihin. Pimeän aikaan se on nähtävissä myös ulkoa kadulta.


installation view, interior


installation view, exterior


installation view, exterior


making of