Departure / Lähtö (2013)

site specific video installation in a harbor warehouse, Helsinki, March 2013
2 channel HD video, silent, 11 min

paikkasidonnainen videoinstallaatio Jätkäsaaren L3-makasiinissa, maaliskuu 2013
2-kanavainen HD video, äänetön, 11 min

The video installation shows the departure of a large passenger ship through four windows of a harbor warehouse. The ship is colored bright orange by the lights of the harbor. It moves very slowly and its movement is difficult to detect at first. Seagulls fly along the side of the ship. The windows of the gallery space have been covered, but the installation shows what one might see out of them.

Videoinstallaatio kuvaa risteilylaivan lähtöä neljän satamamakasiinin ikkunan läpi tarkasteltuna. Sataman valot värjäävät laivan oranssinväriseksi. Laiva loittonee hitaasti, sen liikettä on vaikea hahmottaa. Lokit lentävät laivan vierellä, kun se lähtee. Näyttelytilan ikkunat on peitetty, mutta työ näyttää mitä ikkunoista voisi näkyä.


Installation view, Gallery Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2013


Installation view, Frankfurter Kunstverein, 2014