Notes from the harbor / Muistiinpanoja satamasta (2013)

site specific video installation in a harbor warehouse in Jätkäsaari, Helsinki, March 2013
3 HD videos, silent, 12-18 min

paikkasidonnainen videoinstallaatio Jätkäsaaren L3-makasiinissa, maaliskuu 2013
3 HD videota, äänetön, 12-18 min

The installation consists of three videos distributed in the gallery space. Two of them show a hand scratching a white surface to reveal the view behind it. The work advances slowly and it is difficult to see what is behind the painted surface. The third video shows a time lapse sequence of the harbor filmed through the viewfinders made by scratching. The moving light reveals a large warehouse, a ship and some cranes.

Installaatio koostuu kolmesta videosta monitoreissa eri puolilla satamamakasiinissa olevaa näyttelytilaa. Kahdessa käsi raaputtaa piirtimellä esiin sataman rakennuksia vaalean maalikerroksen takaa. Työ etenee hitaasti ja kohteita on vaikea erottaa. Kolmannessa videossa nähdään päivänkulkuja kuvattuna raaputetun tähystimen läpi.Siitä voi aavistaa, että maalikerroksen takana on suuri satamahalli, laiva ja nostureita.


Installation view, Gallery Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2013

Installation view, Gallery Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2013

Installation view, Gallery Rajatila, Tampere, 2014