Spring / Kevät (2017)

site specific installation, Haihatus Art Center, Joutsa, Finland, June-August 2017
2-channel HD video, silent, 9 min, painting on a window

paikkasidonnainen installaatio, Taidelaitos Haihatus, Joutsa, kesä-elokuu 2017
2-kanavainen HD video, äänetön, 9 min, maalaus ikkunassa

In the installation Spring I painted a mask for a lilac tree on a narrow window in the exhibition house in Art Center Haihatus. I followed the coming spring using time lapse photography. The result was a surprise also for myself. The work is shown in the same space where it has been filmed.

Kevät – videotyössä seurasin kevään tuloa näyttelyrakennuksen kapean ja korkean ikkunan läpi. Maalasin talvella lasiin rajan ikkunan edessä olevalle sireenille ja seurasin aikasarjakuvauksella näkymää aina alkukesään saakka. Tulos oli yllätys itsellenikin. Teos on esillä samassa tilassa missä se on kuvattu.


installation view

installation view


still images