Swing / Keinu (2016)

HD video, silent, 1 min
Distribution by AV-arkki

Salla_Myllyla_Swing_still_1_web

In the beginning we see an ordinary garden swing. A hand paints out the background of the swing with white paint. Light plays on the surface of the painting, rain washes it away. In the end a secret is revealed.

Alussa nähdään puutarhakeinu kesäisessä maisemassa. Käsi maalaa sille rajauksen valkoisella maalilla. Valo leikkii maalauksen pinnalla, sade pesee sen pois. Lopussa paljastuu salaisuus.